Členská schůze BBK 21.6.2018 v hledišti ASK Blansko v 18:00

05.06.2018 16:37

Vážení rodiče a trenéři,

 

na  čtvrtek 21. 6. 2018 v 18:00 hod. svolává výbor BBK Blansko do hlediště tělocvičny ASK Blansko členskou schůzi. Pozvánku s programem zasílám v příloze emailu.

Výbor BBK Blansko předpokládá, že se na jednání členské schůze sejdou všichni členové klubu, tj. členové výboru, kontrolní komise, trenéři i rodiče. Vzhledem k projednávaným tématům je Vaše účast nutná.

V případě vážných důvodů k neúčasti Vás žádám o sdělení nepřítomnosti na můj email nebo telefon.

 

Asi víte, že od 25. 5. 2018 začaly platit nová pravidla ochrany osobních údajů podle Nařízení EÚ (tzv. GDPR). Všichni, kteří pracují s osobními údaji, tedy i BBK Blansko má povinnost informovat členy o zpracování osobních údajů a zabezpečit souhlas s jejich zpracováním. Pro ty z Vás, kteří se nebudou moci členské schůze zúčastnit, zasílám formulář pro informování a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů. Proto laskavě žádám o přečtení, vytištění a podepsání formuláře. Podepsaný formulář můžete předat v tělocvičně při tréninku nebo donést na členskou schůzi. Pro ostatní budou na členské schůzi formuláře k dispozici.

 

Dále připomínám, že jsem neobdržel od řady rodičů potvrzení o účasti nebo omluvu ze srpnového soustředění. Proto žádám o urychlené vyjádření. Podle počtu účastníků je nutné objednat stravování a zajistit další organizační věci.

 

S pozdravem a přání pěkného dne.

Formulář_BBK_INFORMACE A SOUHLAS se zpracováním osobních údajů_GDPR.docx (25230)

Pozvánka-na-Čl.-schůzi-2018.doc (61952)

 

Antonin Zezula

774 104 520

739 519 689

antonin@zezula.cz

www.blanskobasket.webnode.cz