Po dohodě trenérů s rodiči a příznivců mládežnického basketbalu byla 4. května t. r. zaslána na Ministerstvo vnitra žádost o registraci občanského sdružení „BBK Blansko“. Dne 13. 5. 2009 byla provedena registrace a současně vznikl Blanenský Basketbalový Klub Blansko (dále BBK).

 

Dne 29. 5. 2009 byly schváleny valnou hromadou stanovy občanského sdružení za účasti těchto členů:  Bc. Jiří Charvát, Antonín Karásek, Ing. Milena Křížová, Zdeněk Nehyba, Jitka Nehybová, Ing. Lubomír Raibl, Taťána Sedláková, Mgr. Karel Souček, Kamil Šmerda, Ing. Michaele Tužilová, Lubor Zemánek, Antonín Zezula a tím bylo založeno občanské sdružení BBK Blansko.

Vítejte na stránkách Blanenského Basketbalového Klubu Blansko

 

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s. (BBK Blansko) se věnuje výchově a rozvoji basketbalových  dovedností dětí v kategoriích od 6 do 18 roků již sedmým rokem. Navazuje na dlouholetou tradici mužského i ženského basketbalu v Blansku a svou prací ji chce dále rozvíjet a pokračovat v dřívějších úspěších.

Snahou všech trenérů a členů spolku je přivádět děti k tomuto krásnému sportu, rozvíjet jejich fyzickou zdatnost, naučit je dobře základům basketbalu, zdokonalovat jejich basketbalové dovednosti a hru. Nejvyspělejším talentovaným hráčům i hráčkám umožnit přechod do ligových klubů, kde se mohou v basketbale dále pokračovat. Za dobu působení BBK Blansko vychovalo mnoho hráčů, kteří našli uplatnění v celorepublikových basketbalových soutěžích.

V současné době trénuje v BBK několik družstev: smíšená přípravka, smíšené družstvo nejmladších mini U 11 (chlapců a dívek - ročník 2006 a ml.), smíšené družstvo mladších mini U12 (chlapců a dívek - ročník 2005), družstvo starších mini U13 (chlapců a dívek - ročník 2004 a ml.) a družstvo starších žáků U15 (ročník 2001 a ml.)

 

Během existence BBK Blansko prošlo oddílem mnoho dětí. Naučily se pohybovým aktivitám i basketbalovým dovednostem, které určitě přispěly k jejich zdravému fyzickému vývoji a psychické odolnosti. Věříme, že jsme v dětech zaseli radost z pohybu a že si pohybové návyky přenesou do budoucího života. Je to nejdůležitější, co je možné dětem předat. Cílem snažení trenérů a spolupracujících rodičů je, aby se děti basketbalem nejen bavily, ale aby všechny aktivity vedly k dobrým výsledkům v činnostech, kterých se zúčastníme.

Práce se nám daří, svědčí tom úspěchy v oblastních soutěžích minikošíkové i na národním finále minižákovské kategorii U11, přední umístění v meziregionální soutěži žáků, ale také pěkná umístění na silně obsazovaných turnajích.

 

 

 

Složení výboru Blanenského Basketbalového Klubu Blansko

Předseda:                    Ing. Ctirad Nečas

Místopředseda:           Antonín Zezula

Člen výboru:               Ing. Michaela Tužilová

Člen výboru:               Mgr. Jaroslav Kříž

Člen výboru:               Ing. Ilona Cápková.

 

Složení kontrolní komise Blanenského Basketbalového Klubu Blansko

Předseda:                     Ing. Šárka Kučerová

Člen komise:                Pavlína Berková

Člen komise:                Petra Ondrová

 

Stanovy BBK_B_spolek_3_def_cistopis_.doc (109568)

 

Rozvoj činnosti BBK Blansko podporuje

Město Blansko